Thẻ: Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ có thể bị phạt hành chính không?