Thẻ: Bị tước giấy phép lái xe có được chạy xe hay không?