Thẻ: Chở hàng vượt quá chiều cao bao nhiêu thì bị xử phạt