Thẻ: Có được chạy xe đè lên vạch xương cá hay không?