Thẻ: Con được sinh ra trước khi kết hôn thì thêm tên bố vào giấy khai sinh như thế nào?