Thẻ: Đối tượng nào được cấp căn cước công dân gắn chip?