Thẻ: Giấy khai sinh bản sao có thời hạn hiệu lực bao lâu theo quy định năm 2022