Thẻ: Giấy khai sinh là gì? Giá trị pháp lý của giấy khai sinh