Thẻ: Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp có phải công chứng không?