Thẻ: Hạn sử dụng căn cước công dân có gắn chip bao lâu theo quy định mới nhất