Thẻ: Huấn luyện viên ép buộc vận động viên gian lận về tuổi để tham gia thi đấu bị phạt bao nhiêu tiền?