Thẻ: Lỗi quên bật xi nhan có bị giữ giấy tờ không?