Thẻ: Mức phạt khi vi phạm vạch xương cá là bao nhiêu?