Thẻ: Người dân có quyền xin trích lục lại giấy đăng ký kết hôn hay không?