Thẻ: Người nước ngoài được phép sở hữu tối đa bao nhiêu căn nhà tại Việt Nam?