Thẻ: Những đối tượng nào mới được trang bị bình xịt hơi cay?