Thẻ: Thẻ căn cước công dân gắn chip của ai có giá trị vô thời hạn?