Thẻ: Thời gian ký kết hợp đồng sau khi trúng thầu là bao lâu?