Thẻ: Thời gian thành lập chi nhánh công ty là bao lâu?