Thẻ: Thời gian trả thẻ khi làm căn cước công dân gắn chip là bao lâu?