Thẻ: Ủy quyền đăng ký lại khai sinh có được không?