Thẻ: Chủ quán để xảy ra tình trạng tổ chức cho khách nhảy múa thoát y trong quán bar bị xử phạt ra sao?