Thẻ: Có bắt buộc dùng giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu?