Thẻ: Giấy chứng nhận độc thân có làm hộ được không?