Thẻ: Hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản như thế nào theo quy định