Thẻ: Không có giấy chứng sinh có làm giấy khai sinh được không?